Tasotestien A, B ja C taitovaatimukset

 

 

 

Eurooppalainen viitekehys pohjalla:

A1, A2, B1, B2

Eurooppalainen kielitaidon tasojen kuvausasteikko:

 

 

Testi A ( perustaso) :

  Alkeet A0

•  Taitotaso A1

•  Taitotaso A2

•  Jatka testiin B

 

Taitotaso A1 (toimiva alkeiskielitaito)

Selviän yksinkertaisimmissa puhetilanteissa. Ymmärrän ja osaan käyttää ilmaisuja, jotka koskevat minua tai välitöntä ympäristöäni. Osaan kirjoittaa yksinkertaisia viestejä. Osaan käyttää joitakin peruskieliopin rakenteita.

 

Taitotaso A2 (kehittyvä peruskielitaito)

Selviän rutiininomaisissa tiedonvaihtotehtävissä; osaan kysyä yksinkertaisia kysymyksiä ja vastata sellaisiin. Ymmärrän ilmauksia ja sanoja minulle tutuista, esim. perhettä koskevista asioista. Pystyn kirjoittamaan yksinkertaisen kirjeen ja kuvailemaan menneitä tapahtumia. Hallitsen kieliopin perusteet.

Siirry testiin A

 

 

 

Testi B (keskitaso) :

•  Taitotaso A2+

•  Taitotaso B1

•  Taitotaso B2

 

 

Taitotaso B1 (Sujuva peruskielitaito)

Selviän tavallisimmissa käytännön puhetilanteissa sekä työssä että vapaa-aikana. Hallitsen jokapäiväisiin tilanteisiin liittyvän sanaston kohtalaisesti. Osaan kirjoittaa yksinkertaisia tekstejä tutuista aiheista ja kuvata henkilökohtaisia kokemuksia. Hallitsen peruskieliopin keskeiset rakenteet.

 

Taitotaso B2 ( Toimiva itsenäinen kielitaito)

Selviän käytännön puhetilanteissa hyvin ja melko hyvin myös vieraammissa puhetilanteissa. Hallitsen perussanaston hyvin. Pystyn lukemaan vaivatta yleisiä aihepiirejä käsitteleviä tekstejä. Osaan kirjoittaa selkeästi ja yksityiskohtaisesti tutuista aiheista. Hallitsen peruskieliopin hyvin ja osaan tehdä eron virallisen ja epävirallisen kielimuodon välillä.

Siirry testiin B

 

 

Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/Opetushallitus 2007-2008
Kuopion kansalaisopisto

www-toteutus:

Kielellinen sisältö ja kysymykset: Sari Kaarniranta ja Mirja Manninen
Tekninen toteutus: Sari Pajarinen